Επιμορφωτικά Σεμινάρια

23-05-11 Φ.908/55169/Η/17-05-11 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με συννημένο σ' αυτό το με αριθμ πρωτ. 4953/12-5-2011 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα "Υπενθύμιση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τα Προγράμματα εκπαίδευσης Διευθυντών"

21-02-11 Προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του κύκλου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες»

6-02-11 Φ.908/12934/Η/4-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.2/2480/01-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (Ε.Ν.Α.)».

26-01-11 1451/ΙΘ/5-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αλλαγές προγραμματισμού σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.»


Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες